Zpět do obchodu

Registrace

Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy:

  • Zákazník musí vrátit zakoupené zboží do 14 dní.
  • Informovat prodejce o odstoupení od kupní smlouvy, webovým formulářem ( doporučujeme - není Vaší povinností )
  • Zboží nesmí být poškozeno a musí být vráceno se vším původním příslušenstvím a prodejním obalem včetně výplně.

     Odeslat zboží na adresu provozovny: Free People s.r.o, Cyrila Boudy 1444, Kladno 272 01 ( Dům techniky )

( finanční částka Vám bude vrácena na bankovní účet - nezapomeňte ho uvést )

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1.Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Slava Time s.r.o, se sídlem Branická 213/53, Braník, Praha 147 00, identifikační číslo: 01602039, formou jednostranného právního jednání ( emailem na objednavky@slava.cz ). Můžete použít webový formulář vrácení zboží  - není to však Vaší povinností.

1.4. Zásilku s vráceným zbožím zasílejte na adresu: Free People s.r.o, Dům techniky, Cyrila Boudy 1444, Kladno 272 01

1.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.6 Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.

 

2.Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, platby, které jsme od Vás obdrželi, Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Je to jednoduché:

  1. Nelíbí se Vám zboží, které jste si objednali? Máte 14 dní na vrácení.

  2. Vyplňte jednoduchý webový formulář ( doporučujeme ).

  3. Zboží důkladně zabalte.

  4. Odešlete.

  5. Po obdržení zboží Vám budou odeslány peníze zpět ( dopravné a cena zboží  ).

 

Na balíčky s vráceným zbožím uvádějte:

Free People s.r.o

Cyrila Boudy 1444, Dům techniky

Kladno 272 01 


 

logo Slava-WATCHES