Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy:

  • Zákazník musí vrátit zakoupené zboží do 14 dní.

  • Informovat prodejce o odstoupení od kupní smlouvy, e-mailem na slava.time@seznam.cz ( doporučujeme - není Vaší povinností )

  • Zboží nesmí být poškozeno a musí být vráceno se vším původním příslušenstvím a prodejním obalem včetně výplně.

     Odeslat zboží na adresu provozovny: Slava Time s.r.o, Jánská 864/4, Liberec 460 07

finanční částka Vám bude vrácena na bankovní účet - nezapomeňte ho uvést )

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1.Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Slava Time s.r.o, se sídlem Jánská 864/4, Liberec 460 07, identifikační číslo: 01602039, formou jednostranného právního jednání ( e-mailem na slava.time@seznam.cz ).

1.4. Zásilku s vráceným zbožím zasílejte na adresu: Slava Time s.r.o, Jánská 864/4, Liberec 460 07

1.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.6 Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.

 

2.Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, platby, které jsme od Vás obdrželi, Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Je to jednoduché:

  1. Nelíbí se Vám zboží, které jste si objednali? Máte 14 dní na vrácení.

  2. Napište nam e-mail

  3. Zboží důkladně zabalte.

  4. Odešlete.

  5. Po obdržení zboží Vám budou odeslány peníze zpět ( dopravné a cena zboží  ).

 

Na balíčky s vráceným zbožím uvádějte:

Slava Time s.r.o

Jánská 864/4

Liberec 460 07 


 

logo Slava-WATCHES