Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na dodaném zboží vady, má zákazník právo tyto vady reklamovat.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Prodávající je povinen spotřebitele informovat o přijetí a vyřízení reklamace a to komunikačními prostředky na dálku. ( telefonicky nebo emailem, který zákazník uvedl v dopise nebo kontaktním formuláři ). Prodejce/obchodník nenese žádnou odpovědnost za správnost kontaktních informací, které uvedl spotřebitel. 

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu podat reklamaci vad zboží písemně na adresu provozovny prodávajícího ( Slava Time s.r.o, Jánská 864/4, Liberec 460 07 ) nebo na e-mail: slava.time@seznam.cz

 

Co musí reklamace obsahovat:

  • označit reklamované zboží,
  • označit vady nebo popsat jakým způsobem se projevují,
  • navrhnout způsob řešení reklamace (oprava zboží, výměna za nové zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy - vrácení finanční částky ).

( nezapomeňte uvést číslo účtu )

 

Pro urychlení vyřízení reklamace je vhodné k reklamovanému zboží přiložit:

  • dopis s popisem vad a návrh způsobu řešení reklamace,
  • doklad o koupi zboží (popř. záruční list) ,
  • kompletní originální balení vč. původního příslušenství.

 

Zákazník je povinen reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně nebo obchodním balíkem na adresu provozovny prodávajícího.

 

Na balíčky s vráceným zbožím uvádějte:

Slava Time s.r.o

Jánská 864/4

Liberec 460 07


 

 

logo Slava-WATCHES