Alarm – budíček

hodinky budíkem, vydávají přerušovaný zvukový signál