Etue

Označení pro krabičku ve které byli hodinky zakoupeny. U kapesních hodinek je taková etue velkou vzácností.