LumiBrite

luminescenční nátěr používaný firmou Seiko.