Zpět do obchodu

Registrace

Rezerva nátahu

 tento termín odkazuje na dobu po kterou budou hodinky v chodu po plném natažení - hodinky s rezervou chodu 48 
hodin by tedy měly fungovat 48 hodin. Také se používá pro označení indikátoru rezervy nátahu na ciferníku hodinek (zpravidla ručka s příslušnou škálou).