Telemeter

stupnice k měření vzdálenosti na základě rychlosti zvuku.